top of page

Privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Little Baby Musthaves neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@littlebabymusthaves.com

Little Baby Musthaves, gevestigd aan Azurietdijk 45, 4706 BL Roosendaal te Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Little Baby Musthaves

Azurietdijk 45

4706 BL Roosendaal

Nederland

0031657319884

info@littlebabymusthaves.com

www.littlebabymusthaves.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Little Baby Musthaves verwerkt uw persoonsgegevens bij ontvangst van uw bestelling. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanmaken van aan profiel

- Locatie gegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer (bij orders)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@littlebabymusthaves.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Little Baby Musthaves verwerkt uw persoonsgegevens voor de nodige doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Om de goederen bij u af te leveren 

- Little Baby Musthaves analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

- Little Baby Musthaves volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Little Baby Musthaves verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Little Baby Musthaves neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Little Baby Musthaves) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Little Baby Musthaves bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar, zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn gaat in op het moment dat u een bestelling doet, of op het moment u een account aanmaakt. Elke keer dat u een nieuwe bestelling plaatst, gaat de termijn van 7 jaar in.

Delen van persoonsgegevens met derden

Little Baby Musthaves deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Little Baby Musthaves blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Little Baby Musthaves uw persoonsgegevens aan andere derden. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende instanties/organisaties: 

 

- Wix: Om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Wix. Wix zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. 

- Administratie bij een accountantskantoor: Voor een correcte bedrijfsadministratie

- ABN AMRO: Onze bank voor het afhandelen van betalingen

- De belastingdienst: Vanwege de wettelijke plicht

- Google Analytics: Vanwege de inzage in onze website statistieken en vanwege het inzetten van gerichte advertentiecampagnes. 

- Mailchimp: Vanwege het versturen van onze mails, fan mails en nieuwsbrieven.

- Webwinkelkeur

- Reviews die wij verzamelen

 

Als u gebruik maakt van Whatsapp om berichten te versturen, dan gelden de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Whatsapp. Hetzelfde geldt voor Instagram, Facebook, Etsy, Pinterest en LinkedIn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Little Baby Musthaves gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet. Little Baby Musthaves gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media -bedrijven. Bijvoorbeeld Google (Analytics) > bewaartermijn 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Little Baby Musthaves en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@littlebabymusthaves.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken, op uw verzoek. Little Baby Musthaves wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Natuurlijk komen we er liever samen met u aan uit en vragen wij u eerst contact met ons op te nemen.

bottom of page